Meaning of the name Obrad:
Main
Tools
Sponsored Links
Obrad
Gender: Male
Usage: Serbian
That was rude. It means your awesome! And nnice!
W peni zgadzam si z ocen saprwy przez pani radn. Aby rada moga podj t niezmiernie wan decyzj, ktf3ra dotyczy pozbawienia pewnej ochrony radnego, to musi by przekonana, e jej decyzja jest w peni zasadna. Aby jednak mie takie przekonanie rozsdnym wydaje si poczeka na rozstrzygnicie saprwy przez Sd Pracy, bowiem to ona stanowi to caego konfliktu jaki istnieje od pewnego czasu midzy zarzdem stowarzyszenia, na czele ktf3rego stoi radna Bylicka a kierownikiem WTZ, ktf3rym jest radny Niedwiecki. W zwoaniu sesji w trybie nadzwyczajnym dostrzegam niczym nieuzasadniony popiech radnych Ktrzyna 2000, ktf3rzy ju samym wnioskiem o zwoanie sesji stawiaj si w roli sdziego. O popiechu radnych Ktrzyna 2000 moe wiadczy, e maj wystarczajc ilo szabel i mog ju ci. Z drugiej jednak strony opowiedzenie si przez radnego za uchyleniem pewnego immunitetu chronicego koleg z tej samej rady to ju kwestia z dziedziny etyki i moralnoci. Ciekaw zatem jestem, kto z tego zacnego grona wystpi, jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Sd Pracy, w roli kata a kto wykae si rozsdkiem.
It means your a fat lazy idiot lump.
Know what this name means? Share!