Meaning of the name Zabel:
Main
Tools
Sponsored Links
Zabel
Gender: Female
Usage: Armenian
fgdgfhdtgfyudutuduydtdytfyujfhtdytdtdytryudtuydytduyfuhjfhjfjhfhjfjhfufre6tihghjdt8oihdrw65568oijvfre4567ihvder6t7yihkbjvhtdr6t78yuoijlvgdte6809o[l;jgut8780ipjlhfr676780ijr7679uojkjfyt8yuojnbvhfytyuojkhjhfytyiuhkjhfytyiuhjghfytuyiukhjhuyuohjghytuyjgh
Zabel means gift
zab
Courtland Parker Spotts
Thanks alot - your answer solved all my problems after svereal days struggling
Know what this name means? Share!