Romanian Name Meanings
Main
Tools
Sponsored Links
Romanian names
Adam - m (English, French, German, Dutch, Polish, Czech, Slovak, Russian, Ukrainian, Romanian, Hebrew, Arabic, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Biblical Hebrew)
Adela - f (English, Spanish, Polish, Romanian, Ancient Germanic)
Adelina - f (Italian, Portuguese, Spanish, Romanian, German, Finnish, Ancient Germanic (Latinized))
Adrian - m (English, Romanian, Polish, German, Russian)
Adriana - f (Italian, Spanish, Portuguese, Romanian, Polish, Czech, Slovak, English)
Afina - f (Romanian)
Alexandra - f (German, Scandinavian, Dutch, French, English, Greek, Portuguese, Romanian, Czech, Slovak, Hungarian, Ancient Greek, Greek Mythology)
Alexandru - m (Romanian)
Alin - m (Romanian)
Ana - f (Spanish, Portuguese, Slovene, Bulgarian, Romanian, Croatian, Serbian, Macedonian, Georgian)
Anca - f (Romanian)
Andreea - f (Romanian)
Angelica - f (English, Italian, Romanian, Literature)
Anton - m (German, Russian, Scandinavian, Bulgarian, Ukrainian, Slovene, Romanian, Estonian, Dutch)
Artur - m (German, Portuguese, Galician, Russian, Slovene, Polish, Czech, Romanian)
Augustin - m (French, Czech, Romanian)
Aurel - m (German, Romanian, Czech, Slovak)
Aurelia - f (Ancient Roman, Italian, Romanian, Polish)
Aurora - f (Italian, Spanish, Portuguese, English, German, Romanian, Finnish, Roman Mythology)
Bianca - f (Italian, Romanian)
Bogdan - m (Polish, Russian, Slovene, Bulgarian, Serbian, Romanian)
Bogdana - f (Polish, Russian, Slovene, Bulgarian, Serbian, Romanian)
Camelia - f (Romanian)
Carmen - f (Spanish, English, Romanian)
Catalin - f (Romanian)
Catina - f (Romanian)
Cezar - m (Portuguese, Romanian)
Ciprian - m (Romanian)
Clara - f (Italian, German, Spanish, Portuguese, Catalan, Romanian, English, Late Roman)
Claudia - f (English, German, Dutch, Italian, Spanish, Romanian, Biblical, Ancient Roman)
Claudiu - m (Romanian)
Constanta - f (Romanian)
Constantin - m (French, Romanian)
Corina - f (English, German, Romanian)
Cornel - m (Romanian)
Cornelia - f (English, Italian, German, Dutch, Romanian, Ancient Roman)
Corneliu - m (Romanian)
Cosmin - m (Romanian)
Cosmina - f (Romanian)
Costel - m (Romanian)
Costica - m (Romanian)
Costin - m (Romanian)
Crina - f (Romanian)
Cristi - m (Romanian)
Cristian - m (Romanian)
Cristina - f (Italian, Spanish, Portuguese, Romanian)
Daciana - f (Romanian)
Dana - f (Czech, Romanian, German)
Daniela - f (German, Polish, Czech, Romanian, Italian, Portuguese, Spanish, Slovene, English)
Danut - m (Romanian)
Daria - f (Italian, Polish, Romanian, English, Late Greek (Latinized))
Decebal - m (Romanian)
Denis - m (French, Russian, English, German, Czech, Slovak, Slovene, Romanian)
Denisa - f (Czech, Slovak, Romanian)
Diana - f (English, Spanish, Italian, Portuguese, Catalan, German, Dutch, Romanian, Russian, Lithuanian, Roman Mythology)
Dinu - m (Romanian)
Dionisie - m (Romanian)
Doina - f (Romanian)
Dorin - m (Romanian)
Dorina - f (Romanian)
Doru - m (Romanian)
Dragomir - m (Serbian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene)
Dragos - m (Romanian)
Dumitru - m (Romanian)
Ecaterina - f (Romanian)
Elena - f (Italian, Spanish, Bulgarian, Romanian, Macedonian, Lithuanian, Russian, Medieval Slavic)
Elisabeta - f (Romanian)
Emanuel - m (Scandinavian, German, Romanian)
Emil - m (German, Scandinavian, Czech, Polish, Slovene, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Serbian, Croatian, English)
Emilia - f (Italian, Spanish, Romanian, Finnish, Polish, Scandinavian)
Emilian - m (Romanian)
Eugen - m (German, Romanian, Czech, Slovak)
Eugenia - f (Italian, Spanish, Romanian, Polish, English, Ancient Greek (Latinized))
Fane - m (Romanian)
Felicia - f (English, Spanish, Hungarian, Romanian, Dutch, Swedish, Late Roman)
Felix - m (German, Dutch, Scandinavian, English, Romanian, Ancient Roman, Biblical, Biblical Latin)
Filip - m (Scandinavian, Dutch, Czech, Slovak, Bulgarian, Polish, Croatian, Serbian, Slovene, Macedonian, Hungarian, Romanian, Finnish)
Flavia - f (Italian, Spanish, Romanian, Ancient Roman)
Flaviu - m (Romanian)
Florin - m (Romanian)
Gabi - m & f (German, Romanian, Hungarian)
Gabriela - f (Portuguese, Polish, Romanian, Spanish, German, Czech, Slovak)
Gavril - m (Bulgarian, Romanian)
George - m (English, Romanian)
Georgeta - f (Romanian)
Ghenadie - m (Romanian)
Gheorghe - m (Romanian)
Grigore - m (Romanian)
Haralamb - m (Romanian)
Horatiu - m (Romanian)
Horea - m (Romanian)
Horia - m (Romanian)
Iancu - m (Romanian)
Ilie - m (Romanian)
Ilinca - f (Romanian)
Iolanda - f (Italian, Portuguese, Romanian)
Ion - m (Basque, Romanian)
Ionel - m (Romanian)
Ionela - f (Romanian)
Ionut - m (Romanian)