Scandinavian (Archaic) Name Meanings
Main
Tools
Sponsored Links
Scandinavian (Archaic) names
Brigitta - f (German, Dutch, Hungarian, Scandinavian (Archaic))